Visió   

  Qui som?

Un grup de persones afectades i/o sensibilitzades per les conseqüències socials i vitals d'alguns problemes de salut.

Ens hem constituït com Associació sense afany de lucre conforme a la LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. El nostre àmbit d'actuació és, primordialment, el Bages.

Els nostres valors:

 • L'amor a les persones,
  per damunt de qualsevol circumstància o situació.

 • La solidaritat,
  perquè les persones evolucionem -o ens ensorrem- lligats els uns als altres.

 • L'empatía,
  com a base de tota relació realment humana.

 

Visió   

  Qui som? Missió   

Visió

Alguns problemes de salut sobre els que hi ha poca comprenssió i molts prejudicis, comporten un desarrelament social de les persones afectades. Per exemple, en trastorns mentals, processos oncològics, fibromialgia, etc. a voltes els segueix un aïllament i un autoestigma que pot arribar a ser tan o més greu que el problema inicial.

No parlem d'una questió mèdica. Aquesta ja s'atén el millor que els professionals son capaços. Ens referim a la questió de refer la pròpia vida després d'un trasbals que no s'acaba de comprendre per molt que disposem de noms per nombrar-lo i d'adjectius per a descriure'l.

Sovint es crea un mena de cercle viciós: en no saber encaixar-ho es cau en una baixa autoestima que porta a un aïllament, que augmenta la baixa autoestima ...

 

  Qui som? Missió   

  Visió Acció   

Missió

Front a problemas de salut que resulten limitants en els aspectes socials, ajudar a la recuperació i la reinserció dels afectats, tot donant una resposta integral per tal d’assolir la máxima autonomía personal.

Amb aquesta finalitat creem i oferim a les persones en aquestes situacions caliu humà, acompanyament emocional i psicoterapèutic i un seguit d'activitats adients amb aquesta finalitat.

Donem especial pes a les activitats artístiques que, com a esencia humana creativa proporcionen un dialeg entre esperit i materia i conviden a treure una expresivitat sovint amagada.

També facilitem tota mena d'activitats de contacte amb la natura, origen i fí de tot, com a vía de retrobament i d'integració d'experiències personals.

 

  Visió Acció   

  Missió Contacte   

Acció

Tots els dijous de 19 a 21 hores es porten a terme les diverses activitats de l'associació:

 • El primer dijous de mes, Teràpies Energètiques (Reiki...).
 • El segon dijous de mes, Mindfulness.
 • El tercer dijous de mes, Artteràpia.
 • I el quart dijous de mes, Tertúlia Mensual al bar Miami, a la Muralla Sant Domènec 1-3, de Manresa.

Totes les activitats esmentades -amb excepció de la tertúlia mensual- es realitzen a la Casa per a la Solidaritat i la Pau Flors Sirera (carrer de les Saleses, 10, de Manresa).

(Properament organitzarem diferents activitats de contacte amb la natura)

 

  Missió Contacte   

BLOG

El blog (amb wordpress) per noticies, comentaris, properes activitats, ... pendent